Cennik

Warunki do przygotowania planu żywieniowego:

Dietę wraz z uzupełnieniem o suplementację, rozpisuję pod kątem wywiadu (na podstawie analizy przypadku w formie konsultacji i/lub wypełnionych ankiet)  oraz diagnostyki laboratoryjnej (w zależności od wyboru wariantu diety), która jest przeze mnie wypisywana na podstawie wywiadu/ankiety, a także – jeśli takowa jest w posiadaniu – historii diagnostyki laboratoryjnej z ostatnich 12 miesięcy.

Plan żywieniowy rozpisywany przeze mnie ma charakter dietoterapeutyczny, tzn. ma za zadanie przywrócić do prawidłowego stanu wszelkie odchylenia od homeostazy organizmu, tym samym zapewniając odpowiedni stan zdrowia, witalność i dobre samopoczucie, co również rzutuje na poprawę wyników w sporcie.

 

Warianty planów żywieniowych:

  1. Bazowy
  2. Wyjściowy – kliniczny
  3. Premium – kliniczny
  4. Premium – kliniczny 30
  5. Premium – kliniczny z konsultacją
  6. Premium – kliniczny 30 z konsultacją
   1. UWAGA: Dostępność wariantów ze stałym monitorowaniem, czyli „Premium – kliniczny 30” oraz „Premium – kliniczny 30 z konsultacją” jest ograniczona. Sprawdź dostępność przed wybraniem pakietu.

Odgórna lista badań diagnostycznych do wykonania w przypadku wariantu diety „wyjściowy – kliniczny” – dostępna poprzez kontakt email.

Co nakreśla plan żywieniowy:

– od 8 do 18 propozycji posiłków w różnych kombinacjach (w zależności od wybranego wariantu)

– Rozplanowana suplementacja

– Zasady postępowania w diecie, wskazówki stylu życia

– Dla pakietów premium: badania diagnostyczne do wykonania po 60 dniach diety w celu kontroli postępów oraz możliwości doprecyzowania zaleceń przy kolejnym planie żywieniowym.

Dla wariantów premium:
Układanie planu żywieniowego składa się z dwóch etapów:

 1. Wypisanie podejrzeń i dalszej diagnostyki laboratoryjnej na podstawie ankiet/wywiadu (czas oczekiwania do 5 dni roboczych od momentu uregulowania należności)

W przypadku wybrania wariantu z wywiadem interpersonalnym, również należy przed spotkaniem przesłać wypełnione ankiety oraz – jeśli jest w posiadaniu – historii diagnostyki laboratoryjnej z ostatnich 12 miesięcy. W wariancie z tzw. „wywiadem online” jest to obligatoryjne.

 • Rozpisanie planu żywieniowego wraz z uzupełnieniem o suplementację na podstawie wyników diagnostyki laboratoryjnej oraz odpowiedzi udzielonych w ankiecie/wywiadzie (czas oczekiwania na realizację wynosi do 15 dni roboczych od momentu przesłania kompletu diagnostyki laboratoryjnej oraz uregulowania całkowitej należności)

Po przesłaniu przeze mnie planów oczekuję jednorazowo na listę uwag, które będą rzutowały następnie na ewentualne poprawki w cenie planów. Kolejne uwagi będą rozpatrywane już jako odrębne konsultacje w przypadku wariantu bez 30-dniowego wsparcia merytorycznego.

Warunki do planów żywieniowych:

 1. W przypadku wariantów z konsultacją w formie ankiety sprawdzającej („wyjściowy – kliniczny”, „premium – kliniczny”, „premium – kliniczny z konsultacją”), ta powinna zostać przesłana pomiędzy 15 a 30 dniem stosowania się do wytycznych.
  Uwaga: ankieta sprawdzająca musi zostać przesłana nie później, niż po 60 dniach od momentu otrzymania wytycznych żywieniowo-suplementacyjnych. W przypadku przekroczenia tego czasu, może zostać odrzucona jej analiza.
 2. W przypadku wyboru wariantów ze stałym monitorowaniem, czyli „premium – kliniczny 30” oraz „premium – kliniczny 30 z konsultacją”, okres monitorowania liczony jest:
  a) najpóźniej po 30 dniach od momentu przesłania planów
  b) gdy padną pytania wymuszające odpowiedź na temat porad diagnostycznych (np. wykrycie nowych objawów, które wymagać mogą dodatkowej diagnostyki), dogłębnego omawiania objawów (wymagającego argumentacji), porad żywieniowych (np. możliwość zamienności poza tym, co zostało zapisane w wytycznych), niezależnie od tego czy dana osoba wprowadziła w życie zalecenia żywieniowo-suplementacyjne.
  c) w przypadku wykluczenia powyższych opcji, w momencie gdy zakomunikowane zostanie rozpoczęcie stosowania się do otrzymanych zaleceń.
 3. Okres monitorowania sprowadza się do:
 4. Cotygodniowych raportów wysyłanych w formie uzupełnionego szablonu (pełnią podstawę do konsultacji)
 5. 60 min konsultacji* w formie rozmowy telefonicznej, skype lub też korespondencji mailowej (w przypadku maili zastrzegam sobie czas odpowiedzi z mojej strony do maksymalnie 5 dni roboczych)

UWAGA: W nagłych przypadkach zdrowotnych, wymagającej gwałtownej interwencji, należy zwrócić się do lekarza!
*W przypadku przekroczenia limitu 60 minut konsultacji w cyklu rozliczeniowym, każde kolejne 60 minut – dopłata 150 zł.

 • Porady dotyczące bieżącego samopoczucia oraz wynikające z tego modyfikacje w modelu żywieniowym oraz suplementacyjnym.
 • Wykonania w okresie 30 dni:
  – do 2 zmian w planie żywieniowym
  – do 2 zmian w planie suplementacyjnym

 • Bieżące monitorowanie postępów dostępne jest jedynie, gdy poprzedzone zostanie wykonaniem zaleceń żywieniowo-suplementacyjnych.

Warunki oraz rodzaje konsultacji:

Wariant I – pełny

Konsultacja ma na celu nakreślić:

– objawy i przyczyny zaburzeń pracy organizmu

– badania laboratoryjne, które posłużą do wykonania – jako następny, lecz nieobligatoryjny  krok – precyzyjnego planu żywieniowego, zaleceń oraz kompletnej suplementacji pod dany przypadek. Owe badania będą także punktem odniesienia do wykonania diagnostyki laboratoryjnej po 60-dniowym okresie stosowania się do zaleceń, która to poprzedzi naniesienie zmian na plan żywieniowy oraz suplementacyjny.

– wstępne zalecenia, do czasu wykonania badań

– kluczowe zasady żywieniowe mające charakter terapeutyczny i pomagający osiągnąć planowany cel (zdrowotny lub/i w sporcie)

Przed konsultacją proszę o wypełnienie ankiet oraz ich odesłanie, co ma za zadanie zastąpić wstępny wywiad, oraz przesłanie diagnostyki laboratoryjnej z ostatnich 12 miesięcy – jeżeli takowa jest w posiadaniu. Jeśli w danym przypadku występuje długotrwałe schorzenie (np. choroba autoimmunologiczna), wtedy proszę o przesłanie kompletu badań laboratoryjnych z ostatnich lat, w celu nakreślenia przebiegu choroby.

Forma: rozmowa telefoniczna, Skype lub przez inny komunikator online..

Koszt konsultacji: 400  zł (czas trwania do 75 minut)

Wariant II – rozmowa w kwestii żywienia i suplementacji

Jest to wariant, w którym możesz zadać każde pytanie na temat żywienia czy suplementacji. Ta opcja jest formą luźnej rozmowy w zakresie dietetyki, której celem jest zwiększenie świadomości żywieniowej, jak i korekta bieżących zwyczajów w tym obszarze.
Wariant ten nie zawiera analizy badań diagnostyki laboratoryjnej. Opiera się wyłącznie o empiryczne odczucia.

Forma: rozmowa telefoniczna, Skype lub przez inny komunikator online.

Koszt konsultacji: 250 zł (czas trwania do 30 minut)

UWAGA: Warunkiem rezerwacji terminu konsultacji jest wcześniejsze uregulowanie należności.

Zaproponowany przeze mnie termin konsultacji zostaje zarezerwowany wstępnie na 24h od terminu podania go przeze mnie. Jeżeli w tym czasie nie zostanie zaksięgowana wpłata lub przesłany dowód uregulowania należności za konsultację – termin zostaje zwolniony dla innych osób zainteresowanych.

Termin konsultacji można przełożyć na 24h przed jej planowym rozpoczęciem, lub w przypadkach uzasadnionych.

Kontynuacja współpracy:

– Wykonanie nowego kompletu planów żywieniowego wraz z suplementacją: rabat 50 zł od kwot wyjściowych wariantów „premium”

– Wykonanie nowego planu suplementacyjnego: 200 zł
– Przedłużenie okresu monitorowania (uwaga: dostępne tylko w przypadku zachowania ciągłości od zakończenia poprzedniego okresu monitorowania):

 • o miesiąc: 300 zł
 • o 3 miesiące: 800 zł
 • o 6 miesięcy: 1500 zł

  UWAGA:
  – brak możliwości zawieszenia okresu monitorowania po jego rozpoczęciu.
  – niewykorzystany okres, w przypadku rezygnacji z kontynuacji współpracy – przepada bezzwrotnie.

Dane do uregulowania należności:

63 1140 2004 0000 3602 8045 4356 mBank
Patryk Iwański

W tytule wpłaty proszę wpisać „Usługa dietetyczna – ”, imię i nazwisko oraz wybrany wariant współpracy.
Przykłady:
1. „Usługa dietetyczna – Jan Kowalski –  premium kliniczny”
2
Usługa dietetyczna – Jan Kowalski – konsultacja 75 min”