Cennik

Dietę wraz z uzupełnieniem o suplementację, rozpisuję pod kątem wywiadu, którego substytutem są przesyłane przeze mnie ankiety, oraz diagnostyki laboratoryjnej, która jest przeze mnie wypisywana na podstawie wywiadu/ankiety, a także – jeśli takowa jest w posiadaniu – historii diagnostyki laboratoryjnej z ostatnich 12 miesięcy.
Plan żywieniowy rozpisywany przeze mnie ma charakter dietoterapeutyczny, tzn. ma za zadanie przywrócić do prawidłowego stanu wszelkie odchylenia od homeostazy organizmu, tym samym zapewniając odpowiedni stan zdrowia, witalności i dobrego samopoczucia.
Koszt samej diety wraz z suplementacją, to 500 zł, z czego 200 zł w formie zaliczki inkasuję przed wykonaniem wstępnej analizy ankiet i diagnostyki laboratoryjnej, gdzie wtedy wypisuję wszelkie podejrzenia i zlecam dalszą diagnostykę laboratoryjną, która niezbędna jest mi do opracowania możliwie najskuteczniejszego plany dietoterapeutycznego (interpretacja ważna jest 60 dni). Czas realizacji od dnia przesłania planów wynosi do 10 dni roboczych.
Po przesłaniu przeze mnie planów oczekuję jednorazowo na listę uwag, które będą rzutowały następnie na ewentualne poprawki w cenie planów. Kolejne uwagi będą rozpatrywane już jako odrębne konsultacje.

Dla osób zainteresowanych dalszą współpracą możliwe są konsultacje w formie komunikacji werbalnej (spotkania/ skype/ telefon) – wtedy cena 200 zł za każdą godzinę i następnie 50 zł za każde rozpoczęte 30 minut. Inną opcją są konsultacje drogą elektroniczną – wtedy do 10 pytań o średnim stopniu rozbudowania (wymagające ok 4-5 zdań odpowiedzi z mojej strony) w cenie 200 zł. W przypadku elektronicznej formy konsultacji do przesłanych pytań/ przed rozmową telefoniczną/skype wymagam dowodu uregulowania płatności.